Nhằm bảo vệ khỏi vi khuẩn, virus tối ưu, đặc biệt ở những thời điểm không thể rửa tay với nước sạch và xà phòng, có thể thay thế bằng gel rửa tay khô sát khuẩn. Để sản phẩm gel rửa tay khô được lưu thông ra thị trường hợp pháp, các cơ sở sản xuất; thương nhân phân phối sản phẩm cần phải đáp ứng đầy đủ về mặt pháp lý công bố tiêu chuẩn gel rửa tay khô để đảm bảo tính hợp pháp cũng như mang sản phẩm chất lượng kinh doanh trên thị trường.

Công bố tiêu chuẩn gel rửa tay khô áp dụng quy định nào?

– Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007

– Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006

– Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP

– Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

“Mẫu sản phẩm gel rửa tay khô HOÀN NGUYÊN thực hiện kiểm nghiệm và công bố”

Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm công bố lưu hành
Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm công bố lưu hành (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Đối tượng thực hiện công bố tiêu chuẩn gel rửa tay khô

– Các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng gel rửa tay khô

– Các nhà nhập khẩu mặt hàng gel rửa tay khô lưu hành sản phẩm tại Việt Nam

Công ty nước ngoài tham gia lĩnh vực sản xuất, kinh doanh gel rửa tay khô trên thị trường Việt Nam

Đến với dịch vụ công bố sản phẩm nhanh nhất tại HOÀN NGUYÊN, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp

  1. Giấy phép kinh doanh ⇒ nếu chưa có HOÀN NGUYÊN sẽ thực hiện thay cho bạn
  2. Mẫu sản phẩm gel rửa tay khô ⇒ đối với sản phẩm chưa thực hiện kiểm nghiệm; HOÀN NGUYÊN sẽ trực tiếp lên chỉ tiêu và gửi mẫu đến kiểm nghiệm tại trung tâm được nhà nước chỉ định, sau đó thay mặt doanh nghiệp nhận kết quả tại trung tâm
  3. Nhãn sản phẩm (nếu có)/Thông tin sản phẩm gel rửa tay khô

♦ Thời gian HOÀN NGUYÊN hoàn thành dịch vụ công bố sản phẩm gel rửa tay khô nhanh nhất là trong 05 ngày, tính từ ngày khách hàng gửi mẫu sản phẩm

♦ Nếu quý khách hàng đã có kết quả kiểm nghiệm gel rửa tay khô thì thời gian nhanh nhất là 01 ngày

“Bản kết quả kiểm nghiệm sản phẩm gel rửa tay khô HOÀN NGUYÊN thực hiện”

Mẫu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm gel rửa tay làm công bố
Mẫu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm gel rửa tay làm công bố (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

“Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm gel rửa tay khô HOÀN NGUYÊN thực hiện”

Mẫu công bố tiêu chuẩn sản phẩm gel rửa tay
Mẫu công bố tiêu chuẩn sản phẩm gel rửa tay (Ảnh: HOÀN NGUYÊN)

Dịch vụ thực hiện công bố tiêu chuẩn gel rửa tay khô nhanh nhất tại HOÀN NGUYÊN

» Tư vấn kiểm nghiệm sản phẩm theo QUY CHUẨN – QUY ĐỊNH PHÁP LÝ;

» Lên chỉ tiêu đúng quy định, đúng bản chất sản phẩm để có kết quả kiểm nghiệm đạt tiêu chí và trung thực;

» HOÀN NGUYÊN lấy mẫu sản phẩm tận nơi từ khách hàng, sau đó bảo quản mẫu theo đúng điều kiện;

» Đưa mẫu đến trung tâm kiểm nghiệm được Nhà nước công nhận để tiến hành kiểm nghiệm cho khách hàng;

» Theo dõi quá trình kiểm nghiệm của trung trung tâm cho đến khi có kết quả;

» Nhận kết quả kiểm nghiệm tại trung tâm và giao tận nơi cho khách hàng;

» Hoàn thành dịch vụ công bố tiêu chuẩn gel rửa tay khô và hỗ trợ khách hàng tư vấn hậu kiểm (nếu có).

Liên hệ dịch vụ công bố sản phẩm gel rửa tay khô

HOÀN NGUYÊN tự hào là dịch vụ tư vấn uy tín nhanh chóng chuyên lĩnh vực công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm/thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu nói riêng, cũng như làm giấy phép nói chung. Với đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm sẽ cung cấp những thông tin pháp lý chính xác nhất cho khách hàng.

Nếu có thắc mắc vấn đề liên quan đến công bố tiêu chuẩn gel rửa tay khô và sản phẩm khác công bố tiêu chuẩn chất lượng, hãy liên hệ HOÀN NGUYÊN để được tư vấn dịch vụ NHANH CHÓNG-TRỌN GÓI-CHI PHÍ TỐT NHẤT.

HOTLINE: 0902 403 079  –  0908 403 079

ĐIỆN THOẠI: 0932 768 225  –  0902 986 494

Website: www.tuvangiayphephoannguyen.com

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

TIN LIÊN QUAN