Đảm bảo an toàn sản phẩm tiêu dùng là trách nhiệm của nhà sản xuất cũng như doanh nghiệp kinh doanh phân phối. Do đó, trước khi đưa sản phẩm miếng bịt mắt sản xuất trong nước và miếng bịt mắt nhập khẩu từ nước ngoài ra thị trường Việt Nam tiêu thụ cần phải thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng theo đúng luật định.

Công bố chất lượng miếng bịt mắt với mục đích bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng cũng như tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng dễ dàng trong việc kiểm soát sản phẩm lưu hành. Đối với nhà sản xuất hay doanh nghiệp phân phối sản phẩm, thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng không chỉ là điều kiện pháp lý cần và đủ để sản phẩm được lưu thông hợp pháp trên thị trường mà còn nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thế nào là công bố chất lượng miếng bịt mắt

Công bố chất lượng miếng bịt mắt là thủ tục mang tính pháp lý bắt buộc được quy định đối với miếng bịt mắt (miếng che mắt khi ngủ) sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn tương ứng đã được pháp luật quy định. Sau khi công bố sản phẩm, nhà sản xuất hay doanh nghiệp phân phối chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường.

Căn cứ thực hiện công bố chất lượng miếng bịt mắt

» Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007.

» Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

» Căn cứ Nghị định số Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

» Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Miếng bịt mắt kiểm nghiệm chất lượng làm công bố lưu hành
Miếng bịt mắt kiểm nghiệm chất lượng làm công bố lưu hành

Mục đích công bố chất lượng miếng bịt mắt

» Nâng tầm giá trị sản phẩm, góp phần phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

» Đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước về sản xuất kinh doanh miếng bịt mắt.

» Miếng bịt mắt sản xuất trong nước và nhập khẩu công bố để hợp pháp lưu hành.

» Công bố là cơ sở pháp lý chứng minh sản phẩm tuân thủ quy định về lưu hành.

» Đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người tiêu dùng qua việc thực hiện công bố.

» Yên tâm mở rộng thị trường và không lo gặp rủi ro khi có thanh tra kiểm tra.

» Lợi thế cạnh tranh với sản phẩm không công bố chất lượng theo đúng luật định.

Đối tượng cần làm công bố chất lượng miếng bịt mắt

» Công ty/Hộ kinh doanh sản xuất hoặc kinh doanh phân phối miếng bịt mắt tại Việt Nam.

» Doanh nghiệp nhập khẩu miếng bịt mắt từ nước ngoài phân phối sản phẩm tại Việt Nam.

» Công ty nước ngoài tham gia vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh miếng bịt mắt tại Việt Nam.

Trình tự công bố chất lượng miếng bịt mắt

Bước 01: Kiểm nghiệm chất lượng miếng bịt mắt

Kiểm nghiệm là hình thức kiểm soát và đánh giá chất lượng của sản phẩm. Việc kiểm nghiệm sản phẩm là “bắt buộc” và tuân theo quy định pháp luật ban hành. Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm phải đáp ứng theo yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Thông qua kết quả kiểm nghiệm với các chỉ tiêu an toàn, doanh nghiệp có thể tự tin cung cấp sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ việc công bố chất lượng sản phẩm cũng như các thủ tục pháp lý liên quan đến lưu hành sản phẩm.

» Thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm được tiến hành theo quy trình các bước:

– Chuẩn bị mẫu kiểm nghiệm đúng với sản phẩm dự kiến sẽ đưa ra thị trường.

– Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm theo đúng quy định quy chuẩn.

– Gửi sản phẩm đến đơn vị thử nghiệm đạt chuẩn để tiến hành kiểm nghiệm.

– Nhận kết quả kiểm nghiệm sản phẩm theo lịch hẹn của đơn vị kiểm nghiệm.

» Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm tại trung tâm kiểm nghiệm: 05 đến 07 ngày.

Bước 02: Công bố tiêu chuẩn chất lượng miếng bịt mắt

Hàng hóa muốn lưu thông ra thị trường một cách hợp pháp và đúng luật, bắt buộc đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh phân phối thực hiện công bố chất lượng sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu theo pháp luật Việt Nam quy định. Ngoài việc tuân thủ luật định thì công bố sản phẩm mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

» Tài liệu cần chuẩn bị cho công bố sản phẩm:

– Bản công bố sản phẩm theo quy định.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

– Nhãn sản phẩm/Thông tin về sản phẩm.

» Thời gian Hoàn Nguyên thực hiện công bố sản phẩm: chỉ 01 ngày.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn chất lượng miếng bịt mắt

» Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa trên chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia; tiêu chuẩn quốc tế; tiêu chuẩn khu vực; hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng.

» Sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; các kết quả thử nghiệm; đánh giá; phân tích và thực nghiệm rồi từ đó xây dựng tiêu chuẩn cơ sở riêng.

» Sử dụng tiêu chuẩn cơ sở hiện hành, rồi sửa đổi và bổ sung thêm.

» Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Bản công bố miếng bịt mắt - Hoàn Nguyên thực hiện nhanh cho doanh nghiệp
Bản công bố miếng bịt mắt – Hoàn Nguyên thực hiện nhanh cho doanh nghiệp

Khó khăn của doanh nghiệp khi tự tiến hành công bố sản phẩm

» Không nắm rõ quy định hiện hành và các chỉ tiêu kiểm nghiệm?

» Không xác định được sản phẩm thuộc danh mục công bố nào?

» Thiếu kỹ năng xử lý các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền?

Hoàn Nguyên hỗ trợ NHANH kiểm nghiệm và công bố miếng bịt mắt

» Tư vấn luật định về công bố miếng bịt mắt sản phẩm trong nước và nhập khẩu.

» Hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu cho việc thực hiện công bố miếng bịt mắt.

» Đánh giá tính pháp lý tài liệu cung cấp, tư vấn hiệu chỉnh nếu có sai sót.

» Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm miếng bịt mắt theo quy định quy chuẩn.

» Đại diện gửi mẫu miếng bịt mắt đến đơn vị thử nghiệm đạt chuẩn kiểm nghiệm.

» Nhận kết quả kiểm nghiệm theo lịch hẹn và đánh giá kết quả kiểm nghiệm.

» Căn cứ kết quả kiểm nghiệm, soạn thảo và hoàn thành hồ sơ công bố.

» Xin cấp nhanh mã số mã vạch và bảo hộ thương hiệu miếng bịt mắt.

Liên hệ dịch vụ uy tín làm nhanh công bố sản phẩm

Với kinh nghiệm chuyên môn công bố sản phẩm, Hoàn Nguyên hỗ trợ doanh nghiệp trên toàn quốc hoàn thành nhanh Kiểm nghiệm và Công bố chất lượng miếng bịt mắt sản phẩm sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu, hay hàng hóa khác công bố. Quý khách hãy liên hệ HOÀN NGUYÊN hỗ trợ nhanh thủ tục lưu hành sản phẩm.

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀN NGUYÊN

Hotline: 0902403079 – 0908403079

Email: tuvangiayphephoannguyen@gmail.com 

Website: www.tuvangiayphephoannguyen.com

►CÁC TIN KHÁC